TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998
Pan Alois Svoboda (1852-1929)

Patří mezi nejvýznamnější trojské osobnosti. Trojský velkostatkář a poslední soukromý majitel zámku, patřil ve své době k progresivním občanům s širokým hospodářským a politickým rozhledem. Obec pozvedl řadou významných aktivit – například modernizací mlékárny, která se stala pojmem výborné kvality, provozem místního pivovaru, rozšířením trojské pekárny. Upozorňoval na nadměrné pronikání cizího kapitálu do Prahy.

Začátkem dvacátého století fundovaně analyzoval tehdejší hospodářskou a sociální situaci v Troji a v Podhoří a navrhl řadu konkrétních opatření (zlepšení silničního spojení s Prahou a s Bohnicemi, prodloužení autobusových a tramvajových linek do Troje, zavedení „dávky nápojové“ a další). To vše formuloval v brožuře K otázce ozdravění hospodářství obecního v Tróji – Podhoří (1913, reedice 1994). Trojský zámek věnoval v roce 1922 československému státu (s původním určením pro muzeum Legií). Pro založení Pražské zoologické zahrady daroval městu Praha první pozemek.Pan Alois Svoboda s manželkou na zahradě trojského zámkuPan Quido Schwank (1911-1998)

Vnuk trojského velkostatkáře Aloise Svobody, se narodil v Tróji v domku čp. 238 na rohu zámeckého areálu (dnešní ředitelství Trojského zámku). Po svatbě bydlel se svou manželkou Marií v nejstarší trojské usedlosti – na Kazance. Troja byla celý život místem jeho srdce. Pan Quido Schwank pracoval jako uznávaný stavební odborník.

Nemovitosti znárodněné po únoru 1948 získal částečně v restituci po roce 1989. Z jejich výnosu financoval obecně prospěšné projekty, např. Nadaci Dobré dílo sester Sv. Karla Boromejského v Praze, Dům spokojeného stáří v Troji, výstavní síň ve Škole Svatoplika Čecha.

V roce 1993 založil Nadaci Quido Schwanka – Trója, město v zeleni s cílem obnovy, zachování, podpory a rozvoje Troje, jako vzácného přírodního útvaru.