TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998
Od svého vzniku v roce 1993 podpořila Nadace Quido Schwanka velké množství projektů. Jejich úplný výčet a částky věnované na jejich realizaci je možné nalézt ve výročních zprávách. Zde bysme chtěli připomenout ty nejvýznamnější (publikační činnost, vydání filmu režisérky Věry Chytilové, podpora ekologických projektů apod.), které přímo souvisí s posláním Nadace.


prosinec 2021Vydání publikace „Česká barokní krajina“


S podtitulem Kulturní krajina Čech XVII. a XVIII. Století

Publikace je výpravnou monografií , je to soubor historických plánů dvaceti dvou lokalit, které nesou atributy barokní kompozice krajiny, tak jak byly zachovány v mapách stabilního katastru. Lokality jsou podrobně popsány a ilustrovány historickými rytinami a fotografiemi. Prvním z příkladů je kompoziční vztah trojského zámku a katedrály svatého Víta, ve kterém architekt J. B. Mathey, jako jeden z prvních, přenesl do Čech z Říma principy barokní kompozice krajiny pro zdůraznění významové symboliky.

Autorem publikace je Václav Valtr.

Publikaci je možno zakoupit za Kč 300,- v kanceláři Nadace v ulici Trojská 664/183a, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.


listopad 2020Vydání publikace „Ztracený Ovenec, Nalezená Troja“


Je to již desátá publikace z řady o trojské historii. Tato publikace mapuje historii území na pravém břehu Vltavy pod Prahou. Původně se nenazývala Trojou, ale Zadním Ovencem. Pravděpodobně v roce 1688 při dostavbě zámku dostává jméno Troja.

Uspořádal František Malý a Jan Weber
Editor: Václav ValtrPublikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Trojská 664/183a, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.


říjen 2018Vydání publikace „Troja, Vltava, Lidé“


Tato publikace je zaměřena na historické spojení Troje s Vltavou, které se datuje už od pravěku, což dokazují vykopávky, které se na území Troje uskutečnily. Středověk již zaznamenává události ze Zadního Ovence za řekou , kterých je stále více až do současnosti. V průběhu staletí se všechny zmínky o Zadním Ovenci a později o Troji většinou týkají řeky Vltavy a lidí od vody. Základní dvě části publikace se týkají způsobu překonávání Vltavy mezi Trojou a Císařským ostrovem a velikého vodního díla v letech 1899 až 1902 – splavnění Vltavy a Labe z Prahy do Ústí nad Labem, vybrané části týkající se trojského jezu, plavebního kanálu a zdymadla v Podbabě.

Uspořádal František Malý a Jan Weber Editor: Václav ValtrPublikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Trojská 664/183a, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.


duben 2018Nová úprava Kaple sv. Václava v Podhoří


Ve čtvrtek 12. 4. 2018 byly do prostoru terasy před kaplí instalovány pískovcové prvky, které umožní vzácným návštěvníkům tohoto prostoru se posadit a v klidu rozjímat s výhledem na protější Podbabské skály. Prvků je šest a mají rozměr vepsaný do kubusu o hraně 50 cm. Jsou z pískovce z Podhorního Újezdu dle návrhu ing. arch. Václava Valtra. Jejich vrchní plocha je zdobena starými křesťanskými symboly – křížem, rybou a božím okem. Vyrobili je ve firmě Kámen Ostroměř a pracovníci firmy též provedli i instalaci na místě. Problémem byla doprava nahoru ke kapli, tu pomohla zajistit Zahradní architektura Tábor, se kterou jsme již spolupracovali při stavbě parčíku na Salabce. Dovezení na místo umožnil přes svůj pozemek u vily Tomanka pan docent Prokop Toman, protože veřejně přístupnou cestou pro pěší by nešlo až 270 kg těžké kameny dopravit. Celou akci financovala Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni, se souhlasem správce objektu MČ Praha -Troja, p. starosty ing. T. Bryknara a místostarosty ing. arch. T. Drdáckého. Nyní ještě zbývá opět po letech opravit oprýskanou omítku soklu kaple a místo bude pěknou vizitkou Troje.


Ing. Arch. Václav Valtr
Časopis TROJA duben 2018

DOPLŇUJÍCÍ TEXT: Historie jedné kapličky.pdf


Březen 2018Vydání publikace „Osobnosti Troje Pražská Troja, inspirace malířů, grafiků a básníků Zaniklá osada Bosna“


Publikace je rozdělena na tři části. První část „Osobnosti Troje“, druhá část „Pražská Troja a okolí po staletí inspirace malířů, grafiků a básníků“ a třetí část „Zaniklá osada Bosna“
Uspořádal František Malý a Jan Weber na základě vzpomínek trojských starousedlíků, rodáků a dalších příznivců Klubu trojské historie, kteří poskytli nejen vzpomínky ale i zapůjčili k uveřejnění rodinnou historickou fotografickou dokumentaci Editor: Václav Valtr

Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Trojská 664/183a, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.


23. prosince 2016Vydání publikace Ztracená Troja a Podhoří“


s podtitulem Nostalgické ohlédnutí po pravém břehu Vltavy
Uspořádal František Malý na základě vzpomínek trojských starousedlíků, rodáků a dalších příznivců Klubu trojské historie, kteří poskytli nejen vzpomínky ale i zapůjčili k uveřejnění rodinnou historickou fotografickou dokumentaci ze Staré Troje a Podhoří, která tak doplnila sbírku autora Františka Malého.
Editor: Václav Valtr
Křest knihy se uskutečnil společně s Klubem trojské historie dne 23. února 2017 v trojské Kavárničce.Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.

7. prosince 2015Vydání publikace „Kam se kdysi v pražské Troji chodilo na pivo“


7. prosince 2015 jsme ve spolupráci s Klubem trojské historie vydali publikaci „Kam se kdysi v pražské Troji chodilo na pivo“ – Zaniklé výletní restaurace v Praze Troji. Sestavili a uspořádali Bohumil Kudera a František Malý. Editor Václav Valtr.Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, Praha 7 – Troja, na úřadě Městské části Praha 7 – Troja, v Potravinách Na Kovárně a vybraných knihkupectvích.15. KVĚTNA 2015NÁZEV PROJEKTU: PARKOVÁ ÚPRAVA POD SALABKOU

Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost,
č. reg.: CZ.2.16/2.1.00/23548

viz: www.oppk.cz

Cílem projektu je revitalizace v současnosti nevyužívané plochy. Pozemek bude upraven do parkové podoby a stane významnou součástí pěšího a cyklistického komplexu propojujícího sídliště Bohnice s jižní částí Troje.
Výsledná parková úprava s rozlehlou dlážděnou plochou bude novým reprezentativním komunikačním prostorem, ve kterém se budou setkávat návštěvníci ZOO a Botanické zahrady i obyvatelé Troje.
Dojde zde zejména k vybudování páteřní cesty, navazující na již existující pěší trasu stezky Quido Schwanka k viničnímu sloupu. Cesta povede uprostřed nově zřízených kvetoucích travnatých ploch, budou instalovány lavičky, vysázena solitérní zeleň. Na tradici trojských vinic upomenou kamenné zídky, které rozčlení stoupající plochu do jednotlivých teras. Projekt přispěje ke zlepšení kvality a obyvatelnosti životního prostředí v dané lokalitě.

Stavbu provádí: NADACE QUIDO SCHWANKA – TROJA, MĚSTO V ZELENI
Projektant: Ateliery AND, A05
Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR, s.r.o.
Termín realizace: duben – srpen 2015
Náklady projektu: 2,680 mil Kč

Podrobnosti :
Popis projektu
Pod Salabkou-situace
Pod Salabkou - řezy
Pod Salabkou - VIZUALIZACE10. LEDNA 2015Vydání PUBLIKACE „Ulice Pod Havránkou"

8. ledna 2015 na prezentační akci Nadace byla uvedena publikace „Napříč pražskou Trojou ulicí Pod Havránkou“ vydaná ve spolupráci s Klubem trojské historie.
Z rodinných alb trojských pamětníků, účastníků schůzek Klubu trojské historie, z pohlednic a fotografií své sbírky sestavil a uspořádal František Malý, autorská spolupráce Bohumil Kudera, editor Václav Valtr


Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, na úřadě Městské části Praha-Troja, v Potravinách Na Kovárně a ve vybraných knihkupectvích.

21. ZÁŘÍ 2013VYDÁNÍ PUBLIKACE „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2“

V září 2013 jsme ve spolupráci s Klubem trojské historie vydali volné pokračování předchozí úspěšné publikace Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2.
Ze vzpomínek trojských pamětníků Jiřího Edelmanna, Heleny Klíčové, Břetislava Košťála, Karla Macha, Miloty Svobody a Jana Trundy s použitím fotografií z rodinných alb, laskavě poskytnutých účastníky schůzek Klubu trojské historie a pohlednic ze sbírek Otakara Doubka a Františka Malého. Sestavili a uspořádali Bohumil Kudera a František Malý.
Ilustrace: Sylva Weberová


Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13 nebo na úřadě Městské části Praha-Troja.

9. srpna 2012VYDÁNÍ PUBLIKACE „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří“

V září 2011 jsme ve spolupráci s Klubem trojské historie vydali publikaci Legendy a morytáty z Troje a Podhoří ze vzpomínek trojských starousedlíků Pavly Popovské, Břetislava Košťála, Miloty Svobody a Jiřího Ťoupalíka. Uspořádali a obrazovým materiálem doplnili Bohumil Kudera a František Malý.

Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13 nebo na úřadě Městské části Praha-Troja.


NOVÉ VYDÁNÍ FILMU Věry Chytilové „Troja v proměnách času“

Nadace Quido Schwanka nově vydala již trojské veřejnosti známý film Věry Chytilové „Troja v proměnách času“ opatřený cizojazyčnými titulky v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce. Tímto DVD lze obdarovat přátele ze zahraničí, k dispozici jsou též české titulky (pro neslyšící).

DVD filmu s titulky je možno zakoupit za Kč 100,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, na úřadě Městské části Troja

REPREZENTAČNÍ PUBLIKACE "PRAŽSKÁ ČTVRŤ TROJA"

Publikace má 360 stránek, editor Prokop Toman, výtvarník Vladimír Kintera.

TROJA je historickou a jedinečnou částí Prahy. Dosavadní publikace se zaměřovaly na hlavní turistické objekty (Trojský zámek, Zoologická zahrada, Botanická zahrada) nebo oblasti zájmu (archeologie, Vltava, ekologie). Proto se Nadace rozhodla vydat publikaci, která by souhrnně mapovala historii, současnost a nástin budoucnosti Troje. Jedná se o první souborné dílo pohledů na Troju z různých úhlů a od různých osobností.

Kniha obsahuje obsáhlá cizojazyčná resumé v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a v italštině.

Doporučená cena: Cena: Kč 950,-

(Cena: Kč 850,- v kanceláři Nadace nebo v kanceláři MČ Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja - stanice Kazanka – autobusová linka č. 112 z stanice Metra – Nádraží Holešovice)

Hlavní kapitoly:

Troja na úsvitu dějin, Trojský zámek, Zoologická zahrada, Botanická zahrada, Trojské vinice využívaly úrodné stráně obrácené k jihu a k západu. Kultivace trojských vinic je zaznamenána od 18. století. Zemský pomologický ústav v Troji byl nejstarším odborným ústavem u nás i v celém Rakousku-Uhersku.

Urbanistický vývoj Troje byl velmi bohatý a rozmanitý. Speciální kapitola podrobně popisuje historický vývoj, demografický rozvoj a současný stav, kdy se původní autentické vily prolínají s novostavbami.

Přírodní park Drahaň-Troja je rozsáhlé území od Královské obory až po Drahaňské údolí. Pro svůj charakter a hodnoty byl tento park zřízen jako oblast klidu v hlavním městě.

Troja, inspirace umělců - Čeští i evropští malíři zachytili Troju v různých epochách. V Troji prožili svá plodná i završující léta básníci Svatopluk Čech a Vítězslav Nezval.

Řeka má paměť - Velké vody patří k Trojské kotlině zcela přirozeně. Přispěly k tomu, že její území nebylo úplně zastavěno a dodnes si uchovalo do jisté míry přírodní ráz. V srpnu roku 2002 se v povodí Vltavy a Labe odehrála povodeň mimořádných rozměrů.

Věra Chytilová, první dáma českého filmu, je dlouholetou občankou Troje. Na režisérku a její tvorbu vzpomíná A. J. Liehm ve fejetonu Troja Věry Chytilové. Věra Chytilová natočila pro Nadaci impresivní dokument „Troja v proměnách času“.

Samospráva v Troji má své dějiny, kopírující politické dějiny od středověku až do jednadvacátého století. Roku 1992 se Troja stala opět samostatnou městskou částí.

Sportovní život - Sport v Troji má bohatou tradici. Páteří je od Rakouska-Uherska až do dnešních dnů sportovní organizace Sokol. Další dominantou je areál vodních sportů USK Praha, dějiště Mistrovství světa, Mistrovství Evropy i Světového poháru ve vodním slalomu. Od roku 1970 zde žili Emil a Dana Zátopkovi, pětinásobní olympijští vítězové.

Genius loci – dobrý duch každého místa – se buduje staletí, zničí během několika málo roků a znovu ožívá desítky let.

Obsah:

 • Troja a genius loci - Prokop Toman
 • Troja v pravěku - Miroslava Šmolíková
 • Troja na úsvitu dějin - Zdeněk Kuchyňka
 • Trojský zámek - Mojmír Horyna
 • Zámecká zahrada - Otakar Kuča
 • Trojské vinice - Alena Týmová-Malcová
 • Zemský pomologický ústav - Věra Bidlová
 • Zoologická zahrada - Romana Anděrová
 • Botanická zahrada - Věra Bidlová
 • Botanická zahrada - Fata Morgana - Věra Bidlová
 • Urbanistický vývoj - Václav Valtr
 • Přírodní park Drahaň-Troja - Věra Bidlová
 • Vltava a Troja - Tomáš Just
 • Troja, inspirace umělců - Jan Nepomuk Assman
 • Kde vlastně zemřel Svatopluk Čech? - Petr Kovařík
 • Tři plodná léta Vítězslava Nezvala v Troji - Petr Kovařík
 • Vila v Troji - Ivan Klíma
 • Řeka má paměť - Tomáš Just
 • Troja Věry Chytilové -A. J. Liehm
 • Malá mozaika vzpomínek - Věra Remešová
 • Viniční domek na vinici sv. Klára - Zuzana Pospíchalová
 • Kaple sv. Kláry - Zuzana Pospíchalová
 • Vzpomínky na Podhoří - Pavla Popovská
 • Samospráva v Troji - Vladimír Lutterer
 • Trojské školy - Radim Jendřejas
 • Sportovní život - kolektiv autorů
 • Nadace Quido Schwanka - Prokop Toman

Recenze ing. Václava Jandáčka, člena Domácí rady Klubu Za starou Prahu:

Rozsáhlá publikace zabývající se podobou utěšené pražské čtvrti Troja, výpravné dílo s bohatým barevným obrazovým doprovodem, které se snaží popsat vše co je na čtvrti zajímavé. Místo, jehož velkolepý ráz zajistila předměstská vila Šternberků, nazvaná po tehdy ještě neobjevené Troji v Malé Asii, se postupně stávalo součástí Prahy. Zemský pomologický ústav, Zoologická zahrada, Botanické zahrada a posléze skleník Fata Morgana, přírodní park Drahaň Troja, lákají skoro sto let zájemce o přírodu na pravý břeh Vltavy. Ostatně Vltava je nedílnou součástí místa, její přírodní tok s rychlejší vodou je také přírodní památkou. Vinice, kaple sv. Kláry a zahrady soukromých domů a vil, zahrada zámku a její italská kompozice tvoří v Troji krajinu upravené přírody s tradicí skoro 400 let.

Kniha přináší plány a mapy vývoje území, dokumentaci staveb postavených až do dnešních dnů, povídání o jejich autorech a stavebnících. Je pochopitelné, že nemůže podchytit vše co se v Troji událo, ale najdeme zde zajímavosti a nikdy neuveřejněné pohledy malířské a fotografické. Popisuje i nedávnou povodeň a významné události ze života obce a samosprávy.

Sympatické je, že nijak nepodkuřuje politikům a lidem, jejichž momentální význam je sice velký, ale po létech patrně zapadne. Snad je to tím, že knihu vydává nadace s lidumilným programem, která má vztah k místu a jde jí o obec samu, více než o ego a zviditelnění činovníků.


Kniha se stane pěkným pragensiem s dobrou dokumentací, a i snímky z naší současnosti, které nám nemusí připadat dnes jako zvláštní či atraktivní, se po čase stanou dokladem dějin místa. Zájemcům o Prahu a její okolí lze knihu vřele doporučit, byť její pořízení není nelevnější, nicméně cena je vyvážena kvalitou obsahu více než dostatečně.

TROJSKÉ POHLEDY

ve spolupráci s MČ Troja jsme vydali publikaci Trojské pohledy 1898-1945, jedná se o reprodukce pohlednic ze sbírek trojských občanů Františka Malého a Otakara Doubka připomínající historickou podobu známých i zaniklých míst v Troji.

Trojské pohledy

Cena v kanceláři Nadace a v úřadě Městské části Troja: Kč 100,-

PUBLIKACE: Historie sokolského života v Praze Troji 1895 – 1948

Publikace byla vydána ve spolupráci s MČ Troja a TJ Sokol Troja, sestavili a uspořádali Bohumil Kudera a František Malý.

Historie sokolského života v Praze Troji 1895 – 1948

Cena v kanceláři Nadace a v úřadě Městské části Troja: Kč 195,-

VÝBĚR REPRODUKCÍ HISTORICKÝCH TROJSKÝCH POHLEDŮ
historické trojské pohledy historické trojské pohledy historické trojské pohledy

Cena v kanceláři Nadace: Kč 10,- /ks

OBNOVA KRAJINY, EKOLOGIE

Již od svého založení Nadace pomáhá financovat projekty spojené se zvelebováním ploch zeleně v Troji a Podhoří (likvidace černých skládek, ozeleňování Holešovického ostrova ...) , obnovou starých cest (úprava a rekultivace cesty spojující osadu Podhoří a ulici Na Farkách, příprava projektové dokumentace Cesty pana Quido Schwanka) a vyvedením potoka Haltýř ze zatrubněného koryta opět do ulice Pod Havránkou (zpracování projektové dokumentace).


VLASTNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V současné době si můžete v sídle Nadace objednat následující tiskoviny a publikace, které Nadace vydala:Pohlednice - fotografie z roku 1920 pořízená u příležitosti otevření Památníku odboje v Trojském zámku
5 Kč
Pohlednice - Pohled na trojský přívoz a vilu Na Zámečku (Jabloňka) z roku 1924
5 Kč
Pohlednice - Pohled z vily Na Zámečku (Jabloňka) na Troju a Trojský (Císařský ostrov) z roku 1920
5 Kč

Alois Svoboda
K otázce ozdravění hospodářství obecného v Troji – Podhoří
Zdarma


V roce 1994 Nadace podpořila vydání publikaci trojského velkostatkáře a mecenáše Aloise Svobody věnované obecnímu hospodářství v Troji, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1913.
Ladislav Valtr
Rybářská osada v Troji – památková zóna
Vydala Nadace Quido Schwanka 1997
Ilustrace Aleš Jiránek
50,- Kč

Mapa v měřítku 1:10 000
Vydala Nadace Quido Schwanka v roce 1996
ZdarmaMOROVÝ SLOUP

V roce 2002 byl dokončen rozsáhlý a finančně velice náročný projekt přemístění Viničního sloupu. Tak zvaný viniční sloup (později se zjistilo, že se jedná o sloup morový) se až do roku 1948 nacházel na malém prostranství v Trojské ulici. Pak byl z tohoto místa odstraněn, tak jako bylo zlikvidováno mnoho jiných drobných architektonických památek. Naštěstí se ho podařilo zachránit a vztyčit v horní části Zoologické zahrady.

Nadace Quido Schwanka v letch 1998 – 2002 překonala mnohé byrokratické potíže, vyřídila potřebná povolení a nechala zhotovit a na původní místo vztyčit repliku Morového sloupu.Realizace projektu se zdařila především díky velkému úsilí ing. Františka Čermáka, místopředsedy Správní rady Nadace Quido Schwanka.
© Jan LipskýNa sloupu se nachází malá pamětní deska připomínající všechny morové rány,
které v minulosti obec postihly.

© Jan LipskýTROJA V PROMĚNÁCH ČASU

Dokumentární film Troja v proměnách času

Dokumentární film režisérky Věry Chytilové Troja v proměnách času
Na DVD a VHS vydala Nadace Quido Schwanka v roce 2003

VHS 50,- Kč
DVD 100,- KčDŮM INTEGROVANÉ POMOCI, GALERIE U LÁVKY

Nadace Quido Schwanka také průběžně přispívá na dovybavení Domu integravané pomoci v Povltavské ulici a na sadové úpravy v jeho okolí a na doplňování mobiliáře výstavní síně „Galerie U lávky“.